10. Realizace nápadů veřejnosti

30.03.2020

Krize ukázala, že se veřejnost dokáže semknout a v případě potřeby pomoci městu, městským organizacím, nemocnici nebo domovům důchodců. Zároveň také proběhl sběr nápadů veřejnosti, jak zkrášlit město a posunout veřejný prostor blíž lidem. 
Náš návrh tedy zní velmi jednoduše - nevybírat pouze jeden projekt veřejnosti, ale jako formu symbolického poděkování zrealizovat všechny projekty, které jsou realizovatelné. Projektů přišlo na městský úřad 17. Z toho některé nemohou být realizovány. Na každý projekt přidává město maximálně 200.000Kč. 
Tato pomoc by tak město stála maximálně 2.000.000Kč, které ale budou ve městě vidět. Zapojí se veřejnost. Do realizace se zapojí místní malé firmy, brigádníci. Nutný materiál můžeme nakupovat u místních obchodníků.