LitoBOX aneb Víkend plný zážitků

22.04.2020

Litoměřice jsou dlouhodobě jedním z nejaktivnějších měst v počtu kulturních, společenských a sportovních akcí. Řadu let probíhá diskuse, jakým způsobem tyto akce sjednotit. Zároveň studie Czechtourism na Zahradě Čech ukázala, že máme velký potenciál, ale zároveň velké rezervy ve snaze udržet turisty ve městě přes noc. 

S ohledem na současnou krizi a rušení mnoha akcí všeho druhu, je šance vyzkoušet společné balíčky, které by pomohly různým odvětvím cestovního ruchu v Litoměřicích a okolí. Zároveň systém nastavit tak, aby byl funkční i pro další roky.

  1. Město Litoměřice určí 4 víkendy do konce roku, které bude masivně propagovat. Každý, kdo svou akci přesune do těchto víkendů, bude v této propagaci. Propagace bude zajištěna v různých médiích a placena městem.
    Zastupitelstvo města může upravit noční klid, pomoct s povoleními akcí apod.

  2. Vytvoří se společný balíček služeb, který se bude kupovat jako dárková krabička (box s jednotlivými poukázkami, ochutnávkou, dárkový košík apod.) za společnou jednotnou cenu a bude obsahovat zážitky a ubytování od pátku do neděle.

  3. Box bude obsahovat vstupy na akce viz bod 1, ubytování u partnerů, zážitky (ochutnávka vína, prohlídka galerie apod. může být různé zaměření balíčků).

  4. LitoBOX může být součástí e-shopu (Ekonomika uvnitř hradeb) a bylo by možné jej kupovat za benefit body nebo LitoBODy

Cílem je nastavit systém spolupráce města (zajištění marketingu, podpora akcí) a podnikatelů v cestovním ruchu (slevy na produkty, ubytování, ochutnávky vín) a pořadateli různých akcí (volné vstupenky do balíčků apod.).