2. Snížení daně z nemovitosti

Toto řeší vláda v rámci svých opatření. Původně jsme navrhovali také snížení danš z nemovitosti.