POMOC PODNIKATELŮM

Nejtvrdší dopad má současný stav na ty nejmenší živnostníky a podnikatele. Budou se snažit své obchody postavit na nohy. Zaměstnance nechtějí propouštět, ale budou potřebovat nejen podporu od stálu, ale také spolupráci s městem.
S naším týmem Liťák si pomáhá jsme připravili jednoduchá opatření, která mohou pomoci podnikatelům ve městě přežít krizi,...

Krize ukázala, že se veřejnost dokáže semknout a v případě potřeby pomoci městu, městským organizacím, nemocnici nebo domovům důchodců. Zároveň také proběhl sběr nápadů veřejnosti, jak zkrášlit město a posunout veřejný prostor blíž lidem.
Náš návrh tedy zní velmi jednoduše - nevybírat pouze jeden projekt veřejnosti, ale jako formu symbolického...

Jednou z nejohroženějších skupin jsou drobní živnostníci. Ti nyní nemohou nabízet své zboží. Stát přináší základní a je potřeba říct, že velmi zajímavou pomoc i pro drobné podnikatele a OSVČ. Přesto může velmi významně pomoci a do místní ekonomiky přinést velmi rychle jak finanční prostředky, tak šanci na rozvoj. Řada podnikatelů bude nyní uvažovat...

Koordinovat akce podnikatelů s kulturními akcemi, degustace apod. které MKZ a další organizátoři akcí dělají a mohou je "nabídnout" do balíčků. Podnikatelé by se starali hlavně o ubytování, stravu, další zábavu.

Dá se předpokládat, že lidé budou více cestovat po České republice. Nyní je potřeba rychle nainvestovat do vylepšení infrastruktury i dalších lákadel pro turisty - Labská stezka a bezpečná cesta pro cyklisty na náměstí, zajímavá lákadla na Mostné hoře (lanový park, minizoo na Zahradě Čech), zapojit veřejnost do návrhů a vyčlenit významné finanční...

Centrum potřebuje impuls. Další rozvoj a nový pohyb veřejnosti. Základní umělecká škola má 1000 žáků, kteří mají rodiče. Ti mohou také drobným obchodníkům v centru města přinést tržby. Druhým přínosem je velká stavební zakázka ve výši cca. 80.000.000Kč, o kterou mohou soutěžit v rámci dodržení zákona také místní firmy.

Internetový portál určený pro firmy a podporu místní ekonomiky - Ekonomika uvnitř hradeb - bude rozsáhlý portál obsahující katalog firem, informace o firmách ve městě, možnost pro zveřejňování jejich nabídek, vzájemného obchodu. Bude obsahovat také nabídky na možnosti sponzoringu či jiného zapojení do charitativních akcí ve městě. Každá akce tak...

Navrhujeme dočasné snížení parkovného na náměstí - nižší parkovné za prvních 30 minut, stávající na další minuty.
Vybudování automatického chytrého parkoviště Na Valech - vjezd a výjezd kontrolovaný kamerou, parkovné počítané za délku parkování, kontrolované při výjezdu.